powrótBarbara Kamińska

Pielęgniarka szpitala polowego przy ul. Wilczej 61, który urządzono w pomieszczeniach biurowych firmy Władysława Boye. Szpital funkcjonował od 1 sierpnia aż do kapitulacji 3 października 1944 r. Wtedy większość pacjentów – ok. 100 osób – ewakuowano wraz ze szpitalem jenieckim.