powrótGustaw Nowotny

Lekarz chirirg szpitala polowego Zgrupowania „Zaremba-Piorun” przy ul. Poznańskiej 11.