Barbara Wasilewskapowrót

Sanitariuszka Centralnego Powstańczego Szpitala Chirurgicznego nr 1 przy ulicy Długiej 7.