O nas

Serwis Szpitale Polowe 1944 powstał dzięki staraniom Fundacji Warszawskie Szpitale Polowe i wsparciu Fundacji PZU. Większość informacji i zdjęć zawartych w tej bazie pochodzi z Muzeum Powstania Warszawskiego, z którym Fundacja współpracowała przy projekcie Muzeum Szpitala Polowego.

Projekt ten zakładał stworzenie w podziemiach kamienicy przy ulicy Konopczyńskiego 5/7 w Warszawie muzeum upamiętniającego szpital polowy działający tam w czasie Powstania Warszawskiego. Więcej o tym projekcie można przeczytać w zakładce Muzeum.

Fundacja Warszawskie Szpitale Polowe powstała w 2012 r jako organizacja non-profit. Jej celem było m. in. wspomaganie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dóbr kultury i tradycji. Fundatorem i prezesem Fundacji była dziennikarka Bogna Janke. Fundacja zakończyła działalność w 2021 r.

Główny projekt Fundacji - Muzeum Szpitala Polowego – objęli patronatem honorowym: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marek Krawczyk i prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Stanisław Kracik.

Dzięki wsparciu m. st. Warszawy Fundacja przygotowała koncepcję scenariusza wystawy Muzeum Szpitala Polowego. Wizualizacje można obejrzeć w Galerii.

W lipcu 2013 roku na podwórzu kamienicy przy ulicy Konopczyńskiego 5/7 Fundacja zorganizowała przedstawienie powstańczego teatrzyku „Kukiełki Pod Barykadą”. Relację wideo i zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w Galerii.

W 2014 roku Fundacja wydała książkę Marii Zatryb-Baranowskiej „Uliczka powstańców. Wspomnienia sanitariuszki szpitala polowego z Powstania Warszawskiego”. Jest to publikacja nie do sprzedaży. Została przekazana do wielu bibliotek publicznych. Lista obdarowanych znajduje się tutaj.