O nas

Serwis Szpitale Polowe 1944 powstał dzięki staraniom Fundacji Warszawskie Szpitale Polowe i wsparciu Fundacji PZU. Większość informacji i zdjęć zawartych w tej bazie pochodzi z Muzeum Powstania Warszawskiego, z którym Fundacja współpracuje przy projekcie Muzeum Szpitala Polowego.

Projekt ten zakłada stworzenie w podziemiach kamienicy przy ulicy Konopczyńskiego 5/7 w Warszawie muzeum upamiętniającego szpital polowy działający tam w czasie Powstania Warszawskiego. Więcej o tym projekcie można przeczytać w zakładce Muzeum.

Fundacja Warszawskie Szpitale Polowe powstała w 2012 roku. Jej celami są m. in. wspomaganie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dóbr kultury i tradycji. Jest organizacją non-profit. Cele finansuje z darowizn i grantów celowych. Fundatorem i prezesem Fundacji jest dziennikarka Bogna Janke.

Główny projekt Fundacji - Muzeum Szpitala Polowego – objęli patronatem honorowym: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marek Krawczyk i prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Stanisław Kracik.

Dzięki wsparciu m. st. Warszawy Fundacja przygotowała koncepcję scenariusza wystawy Muzeum Szpitala Polowego. Wizualizacje można obejrzeć w Galerii.

W lipcu 2013 roku na podwórzu kamienicy przy ulicy Konopczyńskiego 5/7 Fundacja zorganizowała przedstawienie powstańczego teatrzyku „Kukiełki Pod Barykadą”. Relację wideo i zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w Galerii.

W 2014 roku Fundacja wydała książkę Marii Zatryb-Baranowskiej „Uliczka powstańców. Wspomnienia sanitariuszki szpitala polowego z Powstania Warszawskiego”. Jest to publikacja nie do sprzedaży. Została przekazana do wielu bibliotek publicznych. Lista obdarowanych znajduje się tutaj.

Fundacja Warszawskie Szpitale Polowe
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000412436