powrótRajmund Barański ps. "Rajmund"

Lekarz pediatra. Dyrektor Szpitala Dziecięcego przy ul. Śliskiej 51. Od początku walk udostępnił szpital powstańcom. Został jego komendantem. W tym czasie dzieci ulokowano w drugim pawilonie. Opiekowała się nimi dr Leokadia Młynarczyk.

Dr Barański był kapitanem rezerwy. Przynalezność: Oddział „Bakcyl” (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej),  Zgrupowanie „Chrobry II”.

Po wojnie dr Barański był profesorem Akademii Medycznej w Warszawie, kierownikiem II Klinikii Pediatrii, a w latach 1956 - 1961 ministrem zdrowia.

ur. 1894, zm. 1971