Zbigniew Kaletapowrót

Medyk szpitala polowego przy ul. Hożej 13.