Karol Mazurkiewiczpowrót

Lekarz szpitala polowego przy ul. Siennej 51.