Adam Pacyński ps. "Wilk"powrót

Lekarz szpitala polowego przy ul. Chmielnej 34.

ur. 1912