Wanda Śrzedickapowrót

Pielęgniarka szpitala polowego przy ul. Marszałkowskiej 40.