powrótStefan Grochowski ps. "Wicek"

Lekarz chirurg – punkt opatrunkowy przy ul. Wspólnej 37 i szpital polowy przy ul. Wspólnej 50.

ur. 1912