powrótJerzy Konopczyński

Lekarz szpitala polowego w klasztorze ss. Urszulanek Szarych (tzw. Szarym Domu) przy ul. Wiślanej 2. Komendant szpitala polowego przy ul. Tamka 30 (budynek Zgromadzenia Sióstr Szarytek).