powrótAmelia Bagińska

Siostra urszulanka pracująca w szpitalu polowym w klasztorze ss. Urszulanek Szarych (tzw. Szarym Domu) przy ul. Wiślanej 2.