Irena Janiszewiczpowrót

Pielęgniarka punktu opatrunkowego przy ul. Długiej 20.