powrótKrystyna Wilczyńska

Pielęgniarka szpitala polowego przy ul. Przyrynek 4 i Długa 15 (po ewakuacji szpitala z ul. Przyrynek 4).