Krystyna Brunellipowrót

Kucharka w szpitalu polowym przy ul. Chmielnej 20.