powrótPunkt zborny PCK Bracka 23

Na ul. Brackiej 23, w oficynie nietkniętej przez pożary i bombardowania, znajdował się pod koniec powstania Punkt Zborny PCK, na którego czele stała dr Natalia Bereza.

LEKARZE