powrótps. "Pola"

Sanitariuszka harcerskiego punktu sanitarnego przy ul. Furmańskiej 12, który przekształcono w niewielki szpitalik.