ps. "Pola"powrót

Sanitariuszka harcerskiego punktu sanitarnego przy ul. Furmańskiej 12, który przekształcono w niewielki szpitalik.