J. Bemównapowrót

Sanitariuszka Szpitala Ubezpieczalni Społecznej przy ul. Czerniakowskiej 231.