powrótKrystyna Godlewska ps. "Gozdawa"

Studentka medycyny.

Medyk punktu sanitarnego przy ul. Czerniakowskiej 168 i szpitala polowego przy ul. Zagórnej 9.

ur. 1919, zm. 2001