powrótElżbieta Miratyńska ps. "Cicha"

Medyk punktu sanitarnego przy ul. Czerniakowskiej 168 i szpitala polowego przy ul. Zagórnej 9.

zm. 1979