powrótStefan Zawadzki

Chirurg. Lekarz punktu opatrunkowego przy ul. Dolnej róg Konduktorskiej i 20 września punkt przeniesiono do ośrodka zdrowia przy ul. Dolnej 42. Lekarz szpitala polowego przy ul. Puławskiej 140 (w Fabryce Sztucznego Miodu),