powrótPunkt opatrunkowy ul. Dolna/ Konduktorska

Punkt opatrunkowy przy ul. Dolnej róg Konduktorskiej uruchomił i prowadził chirurg Stefan Zawadzki.  Wciągnął następnie do współpracy prof. dr. Henryka Brokmana. 20 września, wobec naporu Niemców, punkt przeniesiono do ośrodka zdrowia przy Dolnej 42. Przez cały okres Powstania rannym udzielali tam pomocy dr Stanisław Stypułkowski i dr Aleksandra Stypułkowska. W tym samym ośrodku zdrowia dr Jadwiga Balicka prowadziła szpitalik dla chorych na czerwonkę. Dołączył do niej prof. Brokman i pracował z nią aż do końca Powstania. Po kapitulacji Stypułkowscy pozostali ze swoimi pacjentami. Reszta personelu wyszła z ludnością cywilną. Niemcy podpalili zajęte budynki, ale chorych i rannych udało się ewakuować dzięki zdecydowanej postawie lekarzy i sanitariuszek.