Janina Koppowrót

Pielęgniarka Szpitala Wolskiego.

OBIEKTY