Eleonora Tymińskapowrót

Sanitariuszka Szpitala Wolskiego.

OBIEKTY