Barbara Wardziankapowrót

Pielęgniarka ze Szpitala Wolskiego.

OBIEKTY