Henryk Pastwa ps. "Brodaty"powrót

Lekarz chirurg ze Szpitala Przemienia Pańskiego i szpitala przy ul. Brzeskiej. Po Powstaniu wywieziony do sowieckich łagrów.

ur. 1905, zm. 1991