powrótSzpital Przemienienia Pańskiego

Praga była jedynym prawobrzeżnym obwodem Okręgu Warszawskiego AK. Szpital Przemienienia Pańskiego przy ul. Brukowej róg Sierakowskiego był jednym z dwóch szpitali stałych w tej części Warszawy. Pomagał powstańcom, jak i rannym żołnierzom niemieckim. 2 sierpnia szpital - za zgodą Niemców - ewakuowano do budynku przy ul. Kowalskiej 1. Utworzono tam oddział zakaźny dla chorych na tyfus plamisty. Ukrywano tam powstańców do 14 września, tzn. do zajęcia Pragi przez Armię Czerwoną.

Oddział zakaźny tego szpitala utworzono też w budynku przy ul. Siennickiej 15.