Józef Marian Grzybowskipowrót

Lekarz chirurg ze Szpitala Wolskiego. Rozstrzelany przez Niemców 5 sierpnia 1944 r. wraz z grupą pracowników i pacjentów tegoż szpitala.

OBIEKTY