Wiwa Jaroszewiczowapowrót

Lekarz internista ze Szpitala Wolskiego.

OBIEKTY