powrótFelicjan Loth ps. "Felek"

Lekarz chirurg - szpital polowy przy ul. Mokotowskiej 55.

Pracę lekarza rozpoczął w 1940 r. w Szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Smolnej 6. Zaangażował się w pracę konspiracyjną. Został aresztowany przez gestapo i osadzony na Pawiaku.

Jego rodzice, matka, Jadwiga i ojciec Edward byli w Powstaniu lekarzami. Oboje zginęłi 15 września 1944 r. podczas bombardowania w punkcie sanitarnym przy ul. Wejnerta.

Po kapitulacji Powstania dr Loth dostał się do Szpitala Wolskiego przy ul. Płockiej 26, z którego w październiku 1944 r. został ewakuowany wraz z pozostałym personelem. W końcu stycznia 1945 r. został powiadomiony za pośrednictwem dr Leona Manteuffela i dr Janiny Misiewicz o niebezpieczeństwie aresztowania przez NKWD. Opuścił filię Szpitala Wolskiego i wyjechał na Pomorze, gdzie do zakończenia wojny pracował jako rolnik.

ur. 1914, zm. 1982