Bogdan Bednarskipowrót

Lekarz szpitala Dzieciątka Jezus.