powrótSzpital Dzieciątka Jezus

Szpital Dzieciątka Jezus
Szpital Dzieciątka Jezus. Warszawa, wrzesień 1939.
fot. MPW

W pierwszej połowie sierpnia 1944 r. załoga Szpitala Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya udzielała pomocy ludności cywilnej oraz zgłaszającym się rannym powstańcom i Niemcom z pobliskich placówek. 13 sierpnia do szpitala weszli Ukraińcy z Pułku Kamińskiego, wspierani przez hitlerowców i dopuścili się licznych rabunków i gwałtów. W tej sytuacji powstańcy przestali dostarczać tu swoich rannych, szpital udzielał natomiast pomocy rannym Niemcom i Ukraińcom. W drugiej połowie sierpnia część szpitalnych oddziałów została ewakuowana do Grodziska, Podkowy Leśnej i Milanówka. Pozostałe kliniki zostały przeniesione w październiku 1944 r. do Piastowa na teren fabryki Tudor. Szpital uruchomiono ponownie w lipcu 1945 roku, początkowo w bardzo trudnych warunkach.

PIELĘGNIARKI

Zobacz zdjęcia: