Stefan Bogusławskipowrót

Lekarz chirurg szpitala Dzieciątka Jezus.