powrótFranciszek Łukaszczyk

Lekarz onkolog. Dyrektor Instytutu Radowego i szef szpitala polowego działającego w Instytucie. Ocalił schowany przed Niemcami zapas radu, wynosząc go z miasta. Pierwiastek był nienależycie zabezpieczony, co dr Łukaszczyk przypłacił zżyciem. wskutek napromieniowania zachorował na białaczkę i zmarł.