powrótMściwój Maria Semerau-Siemianowski

Lekarz kardiolog, w czasie Powstania pracował w szpitalu polowym przy ul. Koszykowej 78 (w budynku Warszawskiej Szkoły Pielęgniarek). Pracował tam wspólnie z synem Zbigniewem. Po wojnie był profesorem Akademii Medycznej.