Anita Serenipowrót

Pielęgniarka szpitala polowego przy ul. Chmielnej 28.