powrótSzpital polowy Chmielna 28

Szpital w hotelu „Terminus” przy Chmielnej 28 działał od 1 sierpnia. Był to szpital zapasowy „Struga”. Komendantką była dr Janina Krzyżanowska, z którą współpracowali lekarze: Kazimierz Dziki (lub Dzik), Józef Kenig, Adam Czosnowski, Irena Cywińska. Szpital wspomagały harcerki. Przebywało w nim do 300 chorych i rannych. Placówka przyjęła dużą grupę rannych ze Starego Miasta, a następnie z ewakuowanego szpitala w budynku PKO. 

INNY PERSONEL