Teresa Komender-Kujawskapowrót

Pielęgniarka szpitala polowego przy ul. Chmielnej 28.