powrótWanda Jaworska

Lekarz okulista. Pracowała w punkcie sanitarnym, a nastepnie szpitalu polowym w budynku Państwowej Wytórni Papierów Wartościowych przy ul. Sanguszki 1.