powrótSzpital w PWPW (Sanguszki 1)

W czasie Powstania punkt sanitarny w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych przekształcono w mały szpital. Mieścił się on w tzw. schronie prezydenckim i suterenie pod papiernią. Placówkę zorganizowała dr Hanna Petrynowska – żona lekarza zakładowego.

28 sierpnia, po kapitulacji PWPW, która była ostatnim powstańczym bastionem na Starówce, dr Petrynowska została zamordowana wraz z ciężko rannymi pacjentami. Została zabita granatem, kiedy chciała pertraktować z Niemcami wyniesienie rannych.