Monika Żeromskapowrót

Sanitariuszka szpitali na Starym Mieście.

Córka pisarza Stefana Żeromskiego.