Rybicka-Kawenokipowrót

Lekarz szpitala w Forcie Sokolnickiego.