powrótRybicka-Kawenoki

Lekarz szpitala w Forcie Sokolnickiego.