powrótWanda Pruszko ps. "Siostra Amata"

Zakonnica. Sanitariuszka szpitala polowego w klasztorze ss. Zmartwychwstanek przy ul. Krasińskiego 31.

Po upadku Powstania opuściła Warszawę z ludnością cywilną.

ur. 1912, zm. 1985