powrótSzpitale polowe Rejonu "Brzozów" - Legionowo

Powstańcze szpitale i punkty sanitarne poza Warszawą – VII Obwód Obroża

Terenem działań VII Obwodu Obroża Okręgu Warszawskiego AK był powiat warszawski poza granicami miasta. Dzielił się na osiem rejonów. Podlegał sztabowi, w którym odpowiedzialnym za służbę lekarską był dr Jan Drożyński.

Rejon 1 „Brzozów” – Legionowo

Szefem służb sanitarnych rejonu był dr med. mjr Tadeusz Frydrychowicz. W czasie Powstania działałaby tam trzy szpitale, funkcjonujące od 1 sierpnia do 20 października:

1.Szpital gminny w Legionowie przy ul. Mickiewicza 23. Prowadził go dr Rościsław Wyhowski. Pomagał mu felczer Adam Werko.

2. Szpital powstańczy w Legionowie, mieszczący się w willi przy ul. Krasińskiego, utworzony 5-6 sierpnia 1944 r. w związku z napływem wielu rannych. Aby trzymać Niemców z dala od placówki, przy wejściu umieszczono tablicę z napisem: „Szpital Zakaźny – tyfus plamisty”. Szpital zorganizowali dr Władysław Binder i felczer Kubica. W szpitalu pracowali: dr Łukasz Bożęcki, dr Czesław Gawlikowski, dr Frydrychowicz, dr Sturmer. Jako siostra oddziałowa pracowała Helena Polska. Szpital zatrudniał też 8 pielęgniarek, zakonnice, sanitariuszy i pielęgniarzy. Średni personel medyczny liczył ok. 22 osób. Szpital miał trzy sale z ok. 40 łóżkami. Posiadał gabinet zabiegowy i salę operacyjną. Był dobrze wyposażony dzięki temu, że pod Chotomskiem powstańcy wykoleili niemiecki pociąg sanitarny.

Po wkroczeniu żołnierzy radzieckich oba szpitale zostały ewakuowane 28 października. Przeniosły się do Jadowa pod Wyszkowem. Stamtąd powróciły do Legionowa jako jeden szpital wiosną 1945 r.

3. Szpital polowy w Chotomowie, przygotowany przed godziną „W” w lecznicy przy ul. J. Piłsudskiego, założonej w okresie okupacji i kierowanej przez dr Andrzeja Piętka i dr Jerzego Kuczamera, którego mianowano komendantem szpitala. Współpracowała z nim dr Maria Gołębiowska- Pietrowa. Oprócz nich pracowały tu kobiety z WSK i siostry zakonne – Maria Józefa Wojciechowska i Magdalena Pelagia Wróblewska. Szpital był świetnie wyposażony, mi. in. w sprzęt pochodzący z wykolejonego niemieckiego pociągu sanitarnego.