powrótWładysław Jakimowicz

Lekarz chirurg szpitala św. Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej 12, a następnie Centralnego Powstańczego Szpitala Chirurgicznego nr 1 przy ulicy Długiej 7.

Oddział "Bakcyl", Grupa "Północ".

ur. 1904

Zobacz zdjęcia: